Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

  • स्तनपान कक्ष
    स्तनपान कक्ष

सबै समाचार
बासुदेव दाहाल
बासुदेव दाहाल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

राम नारायण श्रेष्ठ
राम नारायण श्रेष्ठ

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)
9852070177