Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

सूचना


मिति सूचना विवरण फाईलहरु एक्सन
2078-03-03 अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरु स्थगित गरिएको सम्बन्धी मिति २०७८-०३-०३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटाबाट जारी भएको अत्यन्त जरुरी सूचना ।
8 घण्टा अगाडी
2078-03-03 धनकुटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मिति २०७८-०३-०३ गते जारी निषेध आदेश ।
14 घण्टा अगाडी
2078-02-26 धनकुटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मिति २०७८-०२-२६ गते जारी निषेध आदेश
8 दिन अगाडी
2078-02-14 धनकुटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मिति २०७८-०२-१४ गते जारी निषेध आदेश
20 दिन अगाडी
2078-02-13 गणतन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मिति २०७८ जेष्ठ १३ गतेको सूचना ।
21 दिन अगाडी