Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

संघ।संस्थाको बिबरण 2075-09-17

                  जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटामा दर्ता भएका संघसंस्थाको बिबरण
नोट – मिति २०६३ माघ २५ गते भएको अगलागीको कारण पुरानो अभिलेख नष्ट हुन गएको साथै मिति २०७२।१२।१७ गतेको निर्णय अनुसार पाँच वर्ष सम्म नविकरण नगरिएका २६८ संस्था खारेज गरिएको साथै खारेज भएका संस्थाको बिबरण, नपा। गापा मा नराखिएको व्यहोरा अनुरोध छ । मिति २०६९ साल पछि नविकरण गरिएको पछिल्लो मिति उल्लेख गरिएको छ ।  
क्र.सं. दर्ता नं. दर्ता मिति संस्थाको नाम ठेगाना अध्यक्षको नाम फोन नं. नविकरण अवधि कैफियत
२०४०।११।११ बिश्रान्ती मन्दिर गणेश स्थान, धनकुटा  धनकुटा ६     २०७१।०६।३१ २०७६ अषाढ मसान्तसम्म 
            द्वन्दकालमा जलेर अभिलेख नष्ट भएको नविकरणको लागि नअएको 
            ,,
            ,,
            ,,
२०४६।०७।०९ विकासका लागि स्थानीय स्वयं सेवकहरूको प्रयास SLOVE  धनकुटा ६ नारायण जोशी ९८४२०२६१३१ ०२६–५२०५२३ २०७४।०३।२१ २०७९ अषाढ मसान्तसम्म 
            द्वन्दकालमा जलेर अभिलेख नष्ट भएको नविकरणको लागि नअएको 
            ,,
            ,,
१० १० २०४७।०९।१९ समाज कल्याण संस्था धनकुटा ७     २०६९।०६।२४  
११ ११              
१२ १२ २०४८।०४।३० ग्रामीण समुदायमा स्वावलम्वन समूह  धनकुटा २, हाल धनकुटा नपा ३        
१३ १३ २०४८।०५।०३ अत्म निर्भरताको लागि कार्य समूह डाँडाबजार १ हाल साँगुरीगढी ५      २०६० अषाढ मसान्त  
१४ १४              
१५ १५ २०४८।,०६।११ बैद्धिक विकास समाज समिति  धनकुटा न.पा. ६      २०७३।०९।१३  
१६ १६ २०४८।०८।२० जन सांस्कृतिक युवा क्लव  सान्ने ३ हाल पाख्रीवास न.पा.         खारेज
१७ १७             द्वन्दकालमा जलेर अभिलेख नष्ट भएको नविकरणको लागि नअएको 
१८ १८             ,,
१९ १९ २०४८।१२।०९ अधिकृत संगम धनकुटा     २०५८ अषाढ मसान्तसम्म  
२० २०             द्वन्दकालमा जलेर अभिलेख नष्ट भएको नविकरणको लागि नअएको 
२१ २१             ,,
२२ २२ २०४९।०१।२३ नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ  धनकुटा ५ महासचिव भुवानी शंकर चाम्लिङ ०२६–५२०७७९ २०७४।०६।२५  
२३ २३             द्वन्दकालमा जलेर अभिलेख नष्ट भएको नविकरणको लागि नअएको 
२४ २४             ,,
२५ २५ २०४९।०८।२९ नव कलाकार सांस्कृतिक समुदाय  धनकुटा ५   ९८४२११३०३३ २०७५।०६।०४  
२६ २६              
२७ २७ २०४९।०९।१२ ग्रामीण समुदायको लागि योजना प्रत्याभुती समूह  धनकुटा ५     २०५७ अषाढ मसान्त खारेज
२८ २८             द्वन्दकालमा जलेर अभिलेख भएको नविकरणको लागि नअएको
२९ २९             ,,
३० ३०             ,,
३१ ३१             ,,
३२ ३२ २०४९।११।२१ नारी विकास मञ्च धनकुटा     २०५७ अषाढ मसान्त खारेज
३३ ३३ २०४९।१२।०४ स्थानीय विकास सेवा संघ  धनकुटा ७ बिष्णुकला रार्इ   २०५७ अषाढ मसान्त खारेज
३४ ३४             द्वन्दकालमा जलेर अभिलेख भएको नविकरणको लागि नअएको
३५ ३५ २०५०।०१।२८ मानव अधिकार सामाजिक सचेतना र विकास केन्द्र (HUSADEC) धनकुटा ७ फायलमा नभेटिएको   २०७४।०९।२०  
३६ ३६ २०५०।०३।०७ समाज कल्याण उत्साहित प्रभावकारी समुदाय  धनकुटा ५       खारेज
३७ ३७             द्वन्दकालमा जलेर अभिलेख भएको नविकरणको लागि नअएको
३८ ३८ २०५०।०४।२२ ग्रामीण विकास महिला समूह  धनकुटा ५     २०५७ अषाढ मसान्त खारेज
३९ ३९             द्वन्दकालमा जलेर अभिलेख भएको नविकरणको लागि नअएको
४० ४० २०५०।०५।०९ सामुदायिक विकासका लागि निसान कृषक समूह  परेवादिन ७ हाल छथरजोरपाटी ६        खारेज
४१ ४१ २०५०।०९।१९ श्री सिंहदेवी युवा क्लव  परेवादिन सिंधुवा हाल छथरजोरपाटी        खारेज
४२ ४२             द्वन्दकालमा जलेर अभिलेख भएको नविकरणको लागि नअएको
४३ ४३             ,,
४४ ४४ २०५०।११।०५ धनकुटा पहाडी यातायात बस सेण्डीकेट  धनकुटा ७ फायलमा नभेटिएको   २०५८ अषाढ मसान्तसम्म खारेज
४५ ४५             द्वन्दकालमा जलेर अभिलेख भएको नविकरणको लागि नअएको
४६ ४६५ २०५०।११।२२ कोशी पहाडी बिउ व्यवसायी उत्पादक सेवा  पाख्रीवास ७       खारेज
४७ ४७             द्वन्दकालमा जलेर अभिलेख भएको नविकरणको लागि नअएको
४८ ४८             ,,
४९ ४९             ,,
५० ५०             ,,
५१ ५१ २०५१।०३।१९ पुरानतिम चैतारे झरना सिंचार्इ जल उपभोक्ता संस्था  मारेककटहरे ९ हाल महालक्ष्मी २      २०५७ अषाढ मसान्त खारेज
५२ ५२             द्वन्दकालमा जलेर अभिलेख भएको नविकरणको लागि नअएको
५३ ५३            
५४ ५४ २०५१।१०।०८ ग्रामीण विकास कार्यक्रम धनकुटा ७       खारेज
५५ ५५
५६ ५६ २०५१।११।०८ जनचेतना अभियान  धनकुटा ७ खारेज
५७ ५७ २०५१।११।०९ रारा समाज सेवा संघ  राजारानी ६ हाल चैबिसे ६  टेकरत्न चेम्जोङ   २०७३।०५।१५
५८ ५८ २०५१।११।२१ मूर्तिढुंगा स्पोर्टिङ युवा क्लव  मूर्तिढुंगा ५ हाल महालक्ष्मी ९        खारेज
५९ ५९             द्वन्दकालमा अभिलेख जलेको नविकरण गर्न नअएको
६० ६०             ,,
६१ ६१             ,,
६२ ६२             ,,
६३ ६३             ,,
६४ ६४ २०५२।०२।०९ सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र  धनकुटा ४ राम बहादुर श्रेष्ठ   २०७४।११।१५  
६५ ६५ २०५२।०३।१८ ग्रामीण एकिकृत विकास संस्था  धनकुटा     २०५७ अषाढ मसान्त खारेज
६६ ६६
६७६ ६७ २०५२।०४।१८ नेशनफ एकेडेमिक सोसाइटी  धनकुटा ७ २०५७ अषाढ मसान्त खारेज
६८ ६८ २०५२।०५।२१ मार्घा देवी मन्दिर संरक्षण तथा विकास समिति  धनकुटा ५ खारेज
६९ ६९ २०५२।०६।०८ नव प्रभात युवा समूह  धनकुटा ५ खारेज
७० ७० २०५२।०६।२३ मदन अश्रित प्रतिष्ठान धनकुटा ७ सकुन्तला बस्नेत २०७५।०२।२५
७१ ७१ २०५२।०६।२३ गरिबी निवारण तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम  धनकुटा ४ २०७५।०७।३० २०८० सम्म नविकरण गरिएको 
७२ ७२ २०५२।०६।२७ निरक्षर महिलाहरूको लागि रोजगारीको प्रत्याभुति संस्था  धनकुटा ५ खारेज
७३ ७३ २०५२।०७।१४ समाज सेवी युवा क्लव  सान्ने २ २०५७ अषाढ मसान्त खारेज
७४ ७४ द्वन्दकालमा अभिलेख जलेको नविकरण गर्न नअएको
७५ ७५ २०५२।०७।३० श्रीकृष्ण युवा क्लव  धनकुटा ७ खारेज
७६ ७६ द्वन्दकालमा अभिलेख जलेको नविकरण गर्न नअएको
७७ ७७ २०५२।०८।०१ श्री रत्नषढेश्वर शिवालय मन्दिर  धनकुटा १ हिले फायलमा नभेटिएको २०७४।०६।१८
७८ ७८ द्वन्दकालमा अभिलेख जलेको नविकरण गर्न नअएको
७९ ७९ ,,
८० ८० ,,
८१ ८१ २०५२।०८।२९ जनजाग्रीती युवा क्लव  हात्तिखर्क ४ हाल छथरजोरपाटी १  खारेज
८२ ८२             द्वन्दकालमा अभिलेख जलेको नविकरण गर्न नअएको
८३ ८३ २०५२।०२।१९ प्रतिभाकला केन्द्र क्लव  अर्खैलेजितपुर ५ हाल महालक्ष्मी ७      २०५७ अषाढ मसान्त खारेज
८४ ८४             द्वन्दकालमा अभिलेख जलेको नविकरण गर्न नअएको
८५ ८५             ,,
८६ ८६ २०५२।०९।२४ नेवा पुचः धनकुटा     २०५७ अषाढ मसान्त  
८७ ८७ २०५२।१२।२० महिला तथा सामुदायिक विकास समिति  परेवादिन ५ हाल छथरजोरपाटी ६      २०५९ अषाढ मसान्तसम्म खारेज
८८ ८८ २०५२।१२।२६५ चैबिसे उद्धान्न समिति  डाँडाबजार २ हाल साँगुरीगढी ५      २०५८ अषाढ मसान्तसम्म खारेज
८९ ८९             द्वन्दकालमा अभिलेख जलेको नविकरण गर्न नअएको
९० ९०             ,,
९१ ९१ २०५३।०२।०२ ग्रामीण विकास केन्द्र धनकुटा ६       खारेज
९२ ९२      


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-01-26 12:15:42

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

Powered By: ProActive Developers