Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

आ॰व.२०७५/७६ काे प्रगति विवरण 2076-04-08

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

आ॰व.२०७५/७६ को प्रगति विवरण

(क) स्थानीय प्रशासन

सि.नं.

कार्यको विवरण

गत आ॰व.को विवरण

आ॰व.२०७५/७६ को विवरण

हालसम्मको विवरण

१.

संस्था दर्ता

२२

२३

८०३

२.

नाबालक परिचय-पत्र

३३

४९

२५३ (आ॰व.०६९/७० देखि

३.

विवाह दर्ता

-

५१ (आ॰व.०६६/६७ देखि

४.

ठाडो उजुरी

२९

४५

 

५.

पत्र-पत्रिका

-

-

 

६.

छापाखाना दर्ता

-

-

 

७.

विविध सिफारिस

२२४

२५४

 

८.

हाहतियार नविकरण

१८

१४

 

९.

हातहतियार नामसारी

-

-

 

१०.

संघसंस्था नविकरण

१२३

१३३

 

११.

भु.पु.सैनिक सिफारिस

८२

६२

 

(ख) नागरिकता शाखा (इलाका समेत)

सि.नं.

कार्यको विवरण

गत आ॰व.को विवरण

आ॰व.२०७५।७६ को विवरण

हालसम्मको विवरण

१.

वंशजको आधारमा नयाँ नागरिकता वितरण

५३१७

४३१०

१,७१,५११

२.

प्रतिलिपि नागरिकता वितरण

२२९२

२४३८

१,८२,५४१

३.

बैवाहिक अंगिकृत नागरिकता वितरण

९६

४.

पुरानो अभिलेखिकरण

६७६

१,५१,९०७

(ग) राहदानी शाखा

सि.नं.

कार्यको विवरण

गत आ॰व.को विवरण

आ॰व.२०७५।७६ को विवरण

हालसम्मको विवरण

१.

कार्यालयबाट

१९९५

२०९६

१२०९४ (आ॰व.०७१/७२ देखि)

२.

द्रुत सिफारिस

१०९९

९८०

६६२० (आ॰व.०७१/७२ देखि)

३.

राहदानी वितरण

२००३

२०८४

१३८०९ (आ॰व.०७१/७२ देखि)

४.

राहदानी वितरण हुन वाँकि राहदानी

२३५

३१३

 

(घ) मुद्धा शाखा

सि.नं.

कार्यको विवरण

गत आ॰व.को विवरण

आ॰व.२०७५।७६ को विवरण

हालसम्मको विवरण

हातहतियार

-

१६ (आ॰व.०६९/ ७० देखि)

केहि सार्वजनिक अपराध

३२

२३

१५४ (आ॰व.०६९/७० देखि)

क्षतिपूर्ति समेत

-

१२ (आ.व.०६९/७० देखि)

कालोबजारी

 

सवारी क्षतिपूर्ति

 

८ (आ॰व.०६९/७० देखि

न्यून गुणस्तर

-

 

१ (आ॰व.०६९/७० देखि)

सार्वजनिक उपद्रव सम्वन्धी कसूर

-

 

अभद्र व्यवहार सम्वन्धी कसुर

-

१३

 

अश्लिल व्यवहार सम्वन्धी कसूर

-

 

(ङ) कार्यालय अनुगमन

सि.नं.

कार्यको विवरण

गत आ॰व.को विवरण

आ॰व.२०७५।७६ को विवरण

हालसम्मको विवरण

कार्यालयको जिन्सी निरीक्षण

एक

एक

तीन (आ.व.०७३/७४ देखि)

सेवा अनुगमन

 

हाजिरी अनुगमन

एक

एक

 

निर्माण योजना अनुगमन

 

 

तीन (आ.व.०७३/७४ देखि)

(च) विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धि

सि.नं.

कार्यको विवरण

गत आ॰व.को विवरण

आ॰व.२०७५।७६ को विवरण

हालसम्मको विवरण

दैविप्रकोप (आगजनी, चट्याङ, बर्षा चट्याङ, वाढीबाट प्रभावित र मृत्यू, मृत्यु भएको संख्या

५३ परिवार

३२ परिवार

थप अभिलेख प्राप्त नभएको

द्वन्द पिडित

३०

थप अभिलेख प्राप्त

 

 

 

 

 

 

 

 

 


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-01-26 12:15:42

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

Powered By: ProActive Developers