Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

मिति २०७७-१२-१७ गते आगलागी पिडित छथरजोरापटी गाउँपालिका वडा नं. ५ का अम्बर बहादुर लिम्बुलाई राहत रकम वितरण

१(1).jpeg
राहत रकम वितरण
राहत रकम वितरण
4(1).jpeg
राहत सामाग्री
राहत सामाग्री
6(1).jpeg
राहत
राहत