Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

धनकुटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मिति २०७८-०२-२६ गते जारी निषेध आदेश

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस