Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

सूचनाकाे हक सम्बन्धी एेन, २०६४ काे दफा ५ र सूचनाकाे हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ काे नियम ३ बमाेजिम सार्वजनिक गरिएकाे विवरण

2076-10-09

2076-10-09


Attached Files

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस