Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटामा हालसम्म कार्यरत प्रमुख जिल्ला अधिकारीकाे बिबरण

धनकुटा जिल्लाको रा प व्दि श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र सं

दर्जा

नाम थर

कार्यरत समायावधि  बिक्रम सम्बत

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सुवर्णजंग राणा

२०२५-२०२७

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

हरि प्रसाद पोखरेल

२०२७-२०२९

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

हरिभक्त रंजितकार

२०२९-२०३१

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

मुकुन्द प्रसाद ढुंगाना

२०३२-२०३४

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

भक्त बहादुर कोइराला

२०३४-२०३६

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

बीर बहादुर भुजेल

२०३६-२०४०

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

भगवान सिंह

२०४०-२०४२

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नन्द कुमार कार्की

२०४२-२०४५

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सत्यराम श्रेष्ठ

२०४५-२०४६

१०

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पुरुषोत्तम भट्टराइ

२०४६-२०४७

११

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

टिकादत्त निरौला

२०४७-२०४८

१२

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

दुर्गा पोखरेल

२०४८-२०४८

१३

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खगेन्द्रदेव जोशी

२०४९-२०५१

१४

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सुवर्णलाल श्रेष्ठ

२०५१-

१५

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

स्थिर जंग बहादुर सिंह

२०५२-

१६

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ओम प्रसाद गौतम

२०५३-

१७

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

दिनेश राई

२०५३

१८

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

देशीराम पिया

२०५४-२०५६/०८.०३

१९

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शम्भु कोइराला

२०५६/०८/०३-२०६०/१०/१९

२०

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शम्भु प्रसाद घिमिरे

२०६०/१०-१९-२०६३/०२/०३

२१

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नवराज उपाध्याय

२०६३/०३/२२-२०६४/०३/१७

२२

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

तारानाथ गौतम

२०६४/०३/२५-२०६५/१२/२४

२३

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

प्रकाश प्रसाद पोखरेल

२०६५/०१/१७-२०६५/०७/१७

२४

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

रामु प्रसाद उपाध्याय

२०६५/०७/१८-२०६६/०४/२५

२५

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

काली प्रसाद पराजुली

२०६६/०४/२६-२०६८/०२/२५

धनकुटा जिल्लाका रा प प्रथम श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र सं

दर्जा

नाम थर

कार्यरत समायावधि -बिक्रम सम्बत

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

कुमार श्रेष्ठ

२०६८/०२/३०-२०६८/०८/०२

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खड्ग बहादुर चापागाई

२०६८/०८/०२-२०६९/११/१४

निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी

गणेश प्रसाद भट्टराई

२०६९/११/१५-२०७०/०१/०८

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

रामेश्वर दंगाल

२०७०/०१/०९-२०७०/१२/२७

निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सोम प्रसाद भट्टराई

२०७०/१२/२८-२०७१/०२/०३

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

भगिराज इङनाम

२०७१/०२/०४-२०७१/०९/१८

निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सोम प्रसाद भट्टराई

२०७१/०९/१८-२०७१/१२/११

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

बिजय नारायण मानन्धर

२०७१/१२/१२-२०७२।१०।२७

नि.प्रमुख जिल्ला अधिकारी सोम प्रसाद भट्टरा २०७२/१०/२८-२०७२/११/०९
१० प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रकाश उप्रेती २०७२/११/१०-२०७५/०१/१५
११ प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनाेहर प्रसाद खनाल २०७५/०१/२०-२०७५/०४/२३
१२ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिताराम कार्की २०७५/०५/०६-देखि २०७६/०५/१५
१३ प्रमुख जिल्ला अधिकारी (रा.प.व्दितिय) डा.कृष्णबहादुर घिमिरे २०७६/०५/१८ देखि  २०७६/१२/०५
१३ प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशव प्रसाद बिमली २०७६/१२/०६ देखि २०७७/०९/०९
१४ प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव दाहाल  २०७७/०९/१३ गतेदेखि हाल सम्म 


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस