Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

राम नारायण श्रेष्ठ

  • राम नारायण श्रेष्ठ

राम नारायण श्रेष्ठ


राम नारायण श्रेष्ठ
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल ramnarayanshrestha2@gmail.com
सम्पर्क 9852070177
ठेगाना dhankuta 6, धनकुटा
बहाल मिति २०७७ माघ १४