Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

बासुदेव दाहाल

  • बासुदेव दाहाल

बासुदेव दाहाल


बासुदेव दाहाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
सम्पर्क 9852037777
बहाल मिति २०७७ पुष १३