Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

ना.सु.टंक बहादुर श्रेष्ठ र ना.सु.बुद्धिमान घिमिरेकाे बिदाइ

IMG20190701163628(2).jpg
ना.सु.टंक बहादुर श्रेष्ठ र ना.सु.बुद्धिमान घिमिरेकाे बिदाइ