Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

निजामती सेवा दिवस, २०७६ मा सर्वप्रथम कार्यालयमा सेवा लिन आउने ३ जना सेवाग्राही सम्मानित ।

IMG20190908103701.jpg
निजामती सेवा दिवश, २०७६ मा सेवाग्राही सम्मानित