Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

मिति २०७७-१२-३१ र मिति २०७८-०१-०१ गते भएको चौविसे गाउँपालिका वडा नम्बर ४ र ५ मा भएको आगजनीमा परेका घरपरिवारलाई राहत रकम वितरण गरिएको