Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

मिति २०७७-१२-२१ गते धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ७ का श्री धन बहादुर पौडेलको घरमा आगलागी भई पीडितलाई मिति २०७७-१२-२२ गते राहत वितरण गरिएको