Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा

ह.स.चालक गोपाल तामाङकाे अनिवार्य अवकाशकाे बेला बिदाईको सन्दर्भमा प्र.जि.अ. सीताराम कार्की