नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
धनकुटा


राहदानी सम्वन्धि सूचना ।

2073-09-18 गतेसम्म राहदानी फारम पेश गर्नुहुने महानुभावहरूको राहदानी प्राप्त भएको हुँदा सम्वन्धित व्यक्तिले यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहोला ।

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय