नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
धनकुटा


राहदानी

यस कार्यालयबाट जारी हुने राहदानी सम्बन्धी सूचनाका लागि 1618-026-520131 मा नेपाल टेलिकमका मोबाइल वा ल्याड-लाइनमा डायल गरी बुझ्न सकिने छ ।
- जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा ।

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय