नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
धनकुटा


कार्यालयका शाखा

स्थानीय प्रशासन तथा कर्मचारी प्रशासन शाखा

नागरिकता शाखा

मुद्दा शाखा

आर्थिक प्रशासन शाखा

राहदानी शाखा

जिन्सी शाखा

दर्ता चलानी

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय