नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
धनकुटा


कार्यालयको दरवन्दि बिबरण

जिल्ला प्रशासन कार्यलाय धनकुटा
 
दरबन्दी विवरण
                   
क्र सं पद श्रेणी सेवा समूह उप समूह दरवन्दी संख्या पदपूर्ति संख्या रिक्त संख्या रिक्त हुनाको कारण कैफियत
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रा प प्रथम नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन      
स.प्रमुख जिल्ला अधिकारी रा प व्दितिय ,, सामान्य प्रशासन      
प्रशासकीय अधिकृत रा प तृ ,, सामान्य प्रशासन      
नायव सुब्बा रा प अनं प्रथम प्रशासन सामान्य प्रशासन        
लेखापाल रा प अनं प्रथम प्रशासन लेखा        
टा ना सु रा प अनं प्रथम प्रशासन सामान्य प्रशासन        
कम्प्युटर अपरेटर रा प अनं प्रथम बिबिध बिबिध        
स.कम्प्यूटर अपरेटर रा प अनं द्वितिय प्रशासन सामान्य प्रशासन        
खरिदार रा प अनं द्वितिय प्रशासन सामान्य प्रशासन        
हलुका सवारी चालक              
कार्यालय सहयोगी बिहिन प्रशासन सामान्य प्रशासन        
  भान्छे बिहिन प्रशासन सामान्य प्रशासन        
          ३०        

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय