नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
धनकुटा


कार्यालयबाट मासिक रूपमा सम्पादन गरिएका कार्यहरूको बिबरण

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटाबाट २०७३ साल फाल्गुण महिनामा भएका काम कार्वाहीको मासिक बिबरण

१.नागरिकता फाँट

सि.नं.

नागरिकताको प्रकार

यस महिनाको उपलव्धी

यस आ.व.को हालसम्मको उपलव्धी (इ.प्रशा.का.समेत)

जि.प्रशा.का.

इ.प्रशा.का.

बंशज

२८४

५३

३१६०

बैवाहिक अंगिकृत

१४

-

१४

नागरिकता प्रतिलिपि

२३१

-

४०५१

४.

आमाबाट सनाखत भइ ना.प्र.प.जारी

३२

६१०

२.राहदानी फाँट

सि.नं.

कार्यहरू

यस महिनाको उपलव्धी

यस आ.व.को हालसम्मको उपलव्धी

राहदानी सिफारिश साधारण

१८३

१६४१

राहदानी सिफारिस द्रुत सेवा

१०७

७२८

राहदानी बितरण

१८०

८३०

३.मुद्धा फाँट

सि.नं.

मुद्धाको प्रकार

दर्ता

फर्छ्यौट

१.

हातहतियार तथा खरखजाना

-

 

 

 

 

४.स्थानीय प्रशासन

सि.नं.

कार्यहरू

यस महिनाको उपलव्धी

हालसम्मको उपलव्धी

१.

(क)    दैवि प्रकोपबाट पिडितहरू

१ परिवार

१८ परिवार

 

(ख)  दैवि प्रकोपबाट पिडितलार्इ राहत बितरण

३,०००।-

५६,५००।-

 

(ग)   बाढी पैह्रोबाट मृत्यु भएके

-

-

 

(घ)   चट्रयाङबाट मृत्यु

-

-

 

(ङ)   संघसंस्था दर्ता

२३

 

(च)   संघसंस्था नविकरण

१२०

५.परिमाण खुलाउन नसकिने कार्यहरू

१.

परिमाण खुलाउन नसकिने कामको बिबरण

१.शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था सामान्य रहेको ।

२.बिभिन्न कार्यालयहरूको बीच प्रभावकारी समन्वय भएको ।

३.राजनैतिक दल, नागरिक समाज र प्रशासन वीच सु-सम्वन्ध कायम गरिएको ।

४.समय समयमा सर्वदलिय।सर्वपक्षिय बैठकहरू गरि देखिएका समस्या समाधान गरिएको ।

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय