नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
धनकुटा


सबै डाउनलोड

Title Size Download
वंशजको आधारमा नागरिकताको लागी दरखास्त फाराम . 61 KB Download
MRP फारम 2761 KB Download
पतिकाे नाम ,थर हटार्इ प्रतिलिपीकाे निवेदन । 98 KB Download
पतिकाे नाम ,थर कायमगरी प्रतिलिपीकाे निवेदन । 95 KB Download
राहदानी(MRP) उपलब्ध गरार्इदिने सम्बन्धमा । 118 KB Download
राहदानी(MRP) सिफारिश पाउँ भन्ने बारे । 119 KB Download
काठमाण्डाैबाट राहदानी (MRP) सिफारिश गरी पाउँ भन्ने बारे । 119 KB Download
दलित प्रमाणित गरी पाउँ भन्ने बारे । 18 KB Download
जनजाती प्रमाणित गरी पाउँ भन्ने बारे । 18 KB Download
शपथ ग्रहण अनुसुची । 563 KB Download

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय